DAVET

Türk Kolon ve Rektum Derneğinin kuruluşundan beridir geçirdiği muazzam aşamaların ömür sürecime rast gelmesinin mutlu heyecanı ile yazıyorum. Sonsuzluğa göçen kurucularımızı saygı ile anıyor, derneğin bu seviyelere gelmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Kurulduğumuz günden beri, büyüklerimizden aldığım en ana mesaj, bizi bulunduğumuz yerde var eden yüce Türk ulusu, her şeyin en iyisine layıktır. Bu düşünce ile hep iyiye, daha iyiye olan yolculuğumuzun bu merhalesini duyurmanın gururu içindeyim.

Bu safhada yönetim kurulumuz, uğraşı alanımızın en önemli konusu olan rektum kanseri tarama, tanı, tedavi ve takibinde, en üst düzey hizmetin üretilmesi ve daha da önemlisi, bu hizmetin ülke genelinde belirli bir asgari standardın üzerinde sunulması yönünde çaba sarf edilmesini hedefledi. Aslında bizim alanımızda çalışan ve geniş kitlelerin oluşturduğu Amerikan ya da Avrupa dernekleri hatta devlet kurumları rektum kanseri çalışma parametreleri veya kılavuzlarını çok önceden hazırlamışlardı. Belki bir çoğumuz kendi pratiğimizde bu kılavuzları temel almakta olduğumuzdan, tüm ülkemizi kapsayan bir uzlaşma gereği duyulmadı. Öte yandan özellikle uzmanlaşma düzeyi ve tecrübe birikimi nispeten kısıtlı olan bölgelerde, sunulan hizmetin istenilen standardın altında kaldığı da savunulamayacak bir gerçektir. Örneğin, Neo-adjuvan tedavi gerektiren hastaların bu tedaviyi almadan cerrahiye yönlendirilmeleri, uzmanlar elinde organ koruyucu cerrahi yapılabilecek iken kalıcı stoma ile tedavi edilen hastalar ve benzeri durumlara günlük hayatımızda hala sık sık rastlayabiliyor olmamız, ulusal bir uzlaşmanın hayata geçirilmesinde kamu yararı olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Bu amaçla hazırladığımız toplantıda hedef, güncel literatür ve ileri ülkelerde sunulan hizmet standardını tüm tarafların tartışma ve onayına da açarak bir uzlaşma metni halinde ortaya koymak; bu yönde benzer durumlar için ileride yapılacak uzlaşma çalışmalarında başlangıç olmaktır.

Yönetim kuruluna bana bu görevi tevdi ettiği için teşekkür ediyor, uzlaşma toplantısında buluşmak üzere hepinizi saygı ile selamlıyorum.

ibrahim-ethem-cakcak
Prof. Dr. Ethem Geçim
Sempozyum Başkanı
ibrahim-ethem-cakcak
Prof. Dr. İlknur Erenler Bayraktar
Sempozyum Sekreteri