BİLİMSEL PROGRAM
1. Gün - 7 Kasım 2024 Perşembe
Oturum I. Rektum kanseri yönetimi: Sorunlar ve güncel durum
13.30-13.45 Açılış konuşmaları
13.45-14.00 Ülkemizde rektum kanseri: İstatistikler, tanıdan tedaviye neredeyiz?
14.00-14.15 Rektum kanseri yönetiminde hala sorunlarımız var mı?
14.15-14.35 Rektum anatomisinde ve klinik evrelemede ortak dil ve beklentiler
Cerrah
Radyolog
14.35-14.50 Multidisipliner tümör konseylerinin yönetiminde karşılaşılan sorunlar
14.50-15.05 Rektum kanseri tedavisinde kılavuzlar ne öneriyor?
15.05-15.20 Tartışma
15.20-15.40 Kahve Arası
15.40-16.10 Konferans I.
Oturum II. Rektumda polip
16.10-16.15 Uzlaşma anketi
16.15-16.25 Rektumdaki polibin endoskopik değerlendirilmesi
16.25-16.55 Rektumda polipoid lezyon var
ESD, EMR yapıyorum
TAMIS-TEM yapıyorum
16.55-17:10 Rektum poliplerinde radyolojik görüntüleme: Ne zaman? Hangi görüntüleme yöntemi?
17.10-17.25 Patolojik değerlendirme nasıl olmalı?
17.25-18:05 Olgular ile tartışalım
18.05-18.20 Delphi uzlaşı yöntemi
2. GÜN - 8 Kasım 2024 Cuma
08.30-09.00 Konferans II. Cerrahi teknik
Oturum III. Lokal ileri evre rektum kanserinde neoadjuvan tedavi
09.00-09.05 Uzlaşma anketi
09.05-09.20 Neoadjuvan tedavide kemoterapi nasıl olmalı?
09.20-09.35 Total neoadjuvan tedavi (TNT): Standart KRT'den daha mı iyi?
09.35-09.50 TNT'de radyoterapi seçimi nasıl olmalı? Kısa/uzun dönem
09.50-10.05 Her hastaya neoadjuvan tedavi vermeli miyiz?
10.05-10:55 Olgular ile tartışalım
10.55-11.15 Kahve Arası
Oturum IV. Nasıl ve niye yapıyorum? (Video temelli)
11.15-11.20 Uzlaşma anketi
11.20-11.40 Lokal eksizyon; TEM, TAMIS ve robot
11.40-11.55 İdeal TME: İpuçları ve püf noktaları
11.55-12.10 Distal rektum kanserinde ideal ameliyat yöntemi var mı? (Açık, laparoskopik ve robot )
12.10-12.20 TaTME
12.20-12.30 TTSS
12.30-12:40 ELAPE
12.40-13.00 Tartışma
13.00-14.00 Öğle yemeği
Oturum V. Tartışmalı durumlara yaklaşım
14.00-14.20 Lokal eksizyon sonrası T1-2 rektum kanseri
Tamamlayıcı TME yaparım
Adjuvan KRT yaparım
14.20-14.40 Radyolojik mezenter dışı lenf nodu metastazlarına ne yapalım?
Lateral lenf nodu diseksiyonu: endikasyonlar
Para-aortik lenf nodu diseksiyonu: endikasyonlar
14.40-15.10 Eş zamanlı rezektabl karaciğer metastazları: Tedavi yönetiminde uzlaşma
Neoadjuvan tedavi
Önce rektum
Önce karaciğer
15.10-15.30 Tartışma
15.30-15.50 Kahve Arası
15.50-16.20 Konferans III. "İzle ve gör": Geçmişten günümüze
Oturum VI. 'İzle ve gör' temel kavramlar
16.20-16.25 Uzlaşma anketi
16.25-16.45 Rektum kanserli hastalarda tedavi öncesi "izle ve gör" için seçim kriterleri var mı?
16.45-17.00 Tam yanıt nedir? Nasıl karar verilir? Ne zaman değerlendirelim?
17:00-17:15 MR ile tam yanıt değerlendirme
17:15-17:30 Endoskopik değerlendirme nasıl yapılır? Biyopsi gerekli mi?
17:30-17:40 Yeniden evrelemede tama yakın cevap: Ne yapalım?
17:40-18:30 Organ koruma konusunda karar verme zamanı: Olgular ile tartışalım
3. GÜN - 9 Kasım 2024 Cumartesi
08.30-09.00 Konferans IV: "İzle ve gör": güncel durum ve geleceğe bakış
Oturum VII. "İzle ve gör": Sorunlar, çıkmazlar, güncel kanıtlar
09.00-09.05 Uzlaşma anketi
09.05-09.15 Takip protokolü nasıl olmalı? Takibi kim yapmalı?
09.15-09.30 Lokal yeniden büyüme var: En iyi cerrahi yöntem hangisi? Lokal eksizyon kş. TME
09.30-09.50 Yeniden büyüme olduğunda onkolojik sonuçlar etkileniyor mu?
09.50-10.00 Takipte metastaz saptandı: Ne yapmalı?
10.00-10.10 "İzle ve gör" de hasta uyumu, yaşam kalitesi, organ fonksiyonu ve karşılaşılan toksisiteler
10.10-10.25 Ülkemiz koşullarında ''izle ve gör'' yaklaşımı
10.25-11.05 Olgularla tartışalım
11.05-11.35 Kahve arası
Oturum VIII. Komplikasyonlar ve sonuçlar
11.35-12.05 Konferans V. Anastomoz kaçağı - sinüs - fistülde ne yapalım?
12.05-12.10 Uzlaşma anketi
12.10-12.25 FI ve LARS: Önleyebilir miyim? Tedavi edebilir miyim?
12.25-12.40 İleostomi her hastaya gerekli mi? Ne zaman kapatılmalı?
12.40-12.55 Parastomal herni ve insizyonel herni: Profilaksi ve cerrahi tedavi yöntemleri
12.55-13.15 Tartışma
13.15-13.35 Delphi Konsensus oylaması
13.35-13.50 Kapanış