BİLİMSEL PROGRAM
1. Gün - 7 Kasım 2024 Perşembe
13.30-13.45 Açılış konuşmaları
Sempozyum Başkanı - Ethem Geçim
TKRCD Başkanı - Feza Karakayalı
13.45-15.20 Oturum I: Rektum kanseri yönetimi: Sorunlar ve güncel durum
Oturum Başkanları: Dursun Buğra, Neriman Şengül
13.45-14.00 Ülkemizde rektum kanseri: İstatistikler, tanıdan tedaviye neredeyiz? - Feza Karakayalı
14.00-14.15 Rektum kanseri yönetiminde hâlâ sorunlarımız var mı? - Erman Aytaç
14.15-14.35 Rektum anatomisinde ve klinik evrelemede ortak dil ve beklentiler
- Cerrah - İsmail Cem Eray
- Radyolog - Ali Devrim Karaosmanoğlu
14.35-14.50 Multidisipliner tümör konseylerinin yönetiminde karşılaşılan sorunlar - Ramazan Kozan
14.50-15.05 Rektum kanseri tedavisinde kılavuzlar ne öneriyor? - Erdinç Çetinkaya
15.05-15.20 Tartışma
15.20-15.40 Kahve Arası
15.40-16.10 Konferans I
Oturum Başkanı: İlknur Erenler Bayraktar
taTME faz II North American çalışmasının sonuçları - Patricia Sylla
16.10-18.20 Oturum II: Rektumda polip
Oturum Başkanları: Yılmaz Büyükuncu, Ali Cihat Yıldırım
16.10-16.15 Uzlaşma anketi
16.15-16.25 Rektumdaki polibin endoskopik değerlendirilmesi - Fevzi Cengiz
16.25-16.55 Rektumda polipoid lezyon var
- ESD-EMR yapıyorum - Tahsin Dalgıç
- TAMIS-TEM yapıyorum - Evgeny Rybakov
16.55-17:10 Rektum poliplerinde radyolojik görüntüleme: Ne zaman? Hangi görüntüleme yöntemi? - Gül Ayşe Erden
17.10-17.25 Patolojik değerlendirme nasıl olmalı? - Işınsu Kuzu
17.25-18:05 Olgular ile tartışalım - Ethem Geçim, Mehmet Ali Koç
Panelistler: Evgeny Rybakov, Patricia Sylla, Tahsin Dalgıç, Fevzi Cengiz, Metin Keskin, Işınsu Kuzu, Gül Ayşe Erden
18.05-18.20 Delphi uzlaşı yöntemi - Cihad Tatar
2. GÜN - 8 Kasım 2024 Cuma
08.30-09.00 Konferans II
Oturum Başkanı: Ayhan Kuzu
Erken ve orta evre rektum kanseri için bir sonraki tedavi standardının tanımlanması - Simon Bach
09.00-10.55 Oturum III: Lokal ileri evre rektum kanserinde neoadjuvan tedavi
Oturum Başkanları: Adil Baykan, Fahrettin Acar
09.00-09.05 Uzlaşma anketi
09.05-09.20 Neoadjuvan tedavide kemoterapi nasıl olmalı? - Güngör Utkan
09.20-09.35 Total neoadjuvan tedavi (TNT): Standart KRT'den daha mı iyi? - Şuayip Yalçın
09.35-09.50 TNT'de radyoterapi seçimi nasıl olmalı? Kısa/uzun dönem - Ferah Yıldız
09.50-10.05 Her hastaya neoadjuvan tedavi vermeli miyiz? - Bülent Erkek
10.05-10:55 Olgular ile tartışalım - Ayhan Kuzu, Şiyar Ersöz
Panelistler: Simon Bach, Bülent Erkek, Feza Karakayalı, Güngör Utkan, Ferah Yıldız, Şuayip Yalçın
10.55-11.15 Kahve Arası
11.15-13.00 Oturum IV: Nasıl ve niye yapıyorum? (Video temelli)
Oturum Başkanları: İsmail H. Hamzaoğlu, Ethem Cakcak
11.15-11.20 Uzlaşma anketi
11.20-11.35 Rektal lezyonlarda ESD - Mehmet Ali Koç
11.35-11.55 Lokal eksizyon; TEM, TAMIS ve robot - Patricia Sylla
11.55-12.10 İdeal TME: İpuçları ve püf noktaları - Bilgi Baca
12.10-12.25 TTSS - Antonino Spinelli
12.25-12:40 ELAPE - Cihangir Akyol
12.40-13.00 Tartışma
13.00-14.00 Öğle yemeği
14.00-15.30 Oturum V: Tartışmalı durumlara yaklaşım
Oturum Başkanları: Bilgi Baca, Yusuf Sevim
14.00-14.20 Lokal eksizyon sonrası T1-2 rektum kanseri
- Tamamlayıcı TME yaparım - Erdinç Kamer
- Adjuvan KRT yaparım - Ömer Dizdar
14.20-14.40 Radyolojik mezenter dışı lenf nodu metastazlarına ne yapalım?
- Lateral lenf nodu diseksiyonu: Endikasyonlar - Tayfun Bişgin
- Para-aortik lenf nodu diseksiyonu: Endikasyonlar - Özgen Işık
14.40-15.10 Eş zamanlı rezektabl karaciğer metastazları: Tedavi yönetiminde uzlaşma
- Neoadjuvan tedavi - Güngör Utkan
- Önce rektum - Sezai Leventoğlu
- Önce karaciğer - Ahmet Serdar Karaca
15.10-15.30 Tartışma
15.30-15.50 Kahve Arası
15.50-16.20 Konferans III
Oturum Başkanı: Feza Karakayalı
"İzle ve gör": Geçmişten günümüze - Rodrigo Oliva Perez
16.20-18.30 Oturum VI: 'İzle ve gör': Temel kavramlar
Oturum Başkanları: Abdullah Zorluoğlu, İlker Sücüllü
16.20-16.25 Uzlaşma anketi
16.25-16.45 Rektum kanserli hastalarda tedavi öncesi "izle ve gör" için seçim kriterleri var mı? - Philip Paty
16.45-17.00 Tam yanıt nedir? Nasıl karar verilir? Ne zaman değerlendirelim? - Simon Bach
17:00-17:15 MR ile tam yanıt değerlendirme - Bengi Gürses
17:15-17:30 Endoskopik değerlendirme nasıl yapılır? Biyopsi gerekli mi? - Ersin Öztürk
17:30-17:40 Yeniden evrelemede tama yakın cevap: Ne yapalım? - Mustafa Öncel
17:40-18:30 Organ koruma konusunda karar verme zamanı! Olgular ile tartışalım - Emre Balık, İbrahim Özata
Panelistler: Dursun Buğra, Rodrigo Oliva Perez, Philip Paty, Ömer Dizdar, Ersin Öztürk, Mustafa Öncel, Ferah Yıldız, Bengi Gürses
3. GÜN - 9 Kasım 2024 Cumartesi
08.30-09.00 Konferans IV
Oturum Başkanı: Mehmet Füzün
"İzle ve gör": Güncel durum ve geleceğe bakış - Philip Paty
09.00-11.05 Oturum VII: "İzle ve gör": Sorunlar, çıkmazlar, güncel kanıtlar
Oturum Başkanları: Ayça Gültekin, Erman Aytaç
09.00-09.05 Uzlaşma anketi
09.05-09.15 Takip protokolü nasıl olmalı? Takibi kim yapmalı? - H. Onur Aydın
09.15-09.30 Lokal yeniden büyüme var: En iyi cerrahi yöntem hangisi? Lokal eksizyon kş. TME - Evgeny Rybakov
09.30-09.50 Yeniden büyüme olduğunda onkolojik sonuçlar etkileniyor mu? - Rodrigo Oliva Perez
09.50-10.00 Takipte metastaz saptandı: Ne yapmalı? - Emre Balık
10.00-10.10 "İzle ve gör" de hasta uyumu, yaşam kalitesi, organ fonksiyonu ve karşılaşılan toksisiteler - Ahmet Rencüzoğulları
10.10-10.25 Ülkemiz koşullarında ''izle ve gör'' yaklaşımı - Metin Keskin
10.25-11.05 Olgularla tartışalım - Rodrigo Oliva Perez, Aras Emre Canda
Panelistler: Simon Bach, Bilgi Baca, Cihangir Akyol, Şuayip Yalçın, Wytze Lameris, Bengi Gürses, Gökhan Özyiğit
11.05-11.35 Kahve arası
11.35-12.05 Konferans V
Oturum Başkanı: Sezai Leventoğlu
Anastomoz kaçağı - sinüs - fistülde ne yapalım? - Wytze Lameris
12.05-13.15 Oturum VIII: Komplikasyonlar ve sonuçlar
Oturum Başkanları: Ali Akyüz, Timuçin Erol
12.05-12.10 Uzlaşma anketi
12.10-12.25 FI ve LARS: Önleyebilir miyim? Tedavi edebilir miyim? - Wytze Lameris
12.25-12.40 İleostomi her hastaya gerekli mi? Ne zaman kapatılmalı? - Osman Bozbıyık
12.40-12.55 Parastomal herni ve insizyonel herni: Profilaksi ve cerrahi tedavi yöntemleri - Aras Emre Canda
12.55-13.15 Tartışma
13.15-13.45 Delphi Konsensus oylaması - İlknur Erenler Bayraktar
13.45-14.00 Kapanış